: KONTAKT

Konzultácie telefonicky, e-mailom , ktoré sa týkajú najmä:

  • podpory pri modelovaní,
  • odstánení závad programu, 
  • nových inštalácií,
  • rozšírení aktívnych inštalácií o nové moduly.
Update inštalácií poskytovaním opravených modulov na základe "Zmluvy o údržbe STRAPu" poskytovanie nových verzií programu.
 
EX-PRO-PO, Doc.Ing. Július Šoltész, PhD.
adresa: Ďurgalova 6, 831 01 Bratislava
telefón: 02 / 5927 4384
fax: 02 / 5244 4880
mobil: 0908 717 791
e-mail: strap@strap.sk
web: www.strap.sk
  www.atirsoft.com

: Ďalej: PRODUKTY: STRAP: ŠPECIFIKÁCIA