: ÚVOD

STRAP 2021 je výpočtový program integrujúci prepracovaný grafický interface a metódu konečných prvkov. Je vhodný na riešenie statických a dynamických problémov budov, mostov a iných konštrukcií.  Je výsledkom kontinuálneho celosvetového vývoja, ktorý zohľadňuje nové trendy a požiadavky klientov na celom svete. V USA, Veľkej Británii, Izraeli ale aj používateľov v Južnej Amerike, Ázii a samozrejme aj v krajinách Európy. Jeho integrovanou súčasťou je návrh a posúdenie konštrukčných prvkov podľa rôznych EC noriem.

STRAP bol uvedený na trh v roku 1984. Otvoril nové možnosti zavedením interaktívneho užívateľského prostredia, hoci iné programy ešte pracovali na princípe "dávkového spracovania" (batch processing). V roku 1989 STRAP uviedol originálny grafický interface, podstatne skôr ako sa windowsovské programy stali populárnymi. Na slovenskom a českom trhu je od roku 1991. Aktuálna verzia STRAP 2021 je 26. windowsovskou verziou, ktorá bola uvoľnená na trh v Izraeli a USA vo júni 2021. STRAP je na celom svete extenzívne používaný:

  • vo veľkých stavebných firmách
  • v štátnych inštitúciách
  • v projekčných kanceláriách
  • na univerzitách
  • autorizovanými statikmi

STRAP bol vyvinutý stavebnými inžiniermi pre stavebných inžinierov. Práca je podporovaná senzitívnym "online" helpom a rozsiahlou digitálnou dokumentáciou.

STRAP obsahuje 76 programových modulov pričom niektoré z nich môžu pracovať ako samostatné programy.

                                           

 

: Ďalej: PRODUKTY: STRAP: ŠPECIFIKÁCIA

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)